Karstoft Vandværk

Information om Karstoft Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

73.000

51.000

74.000

Der er muligvis ikke kapacitet til fremtidig forsyning. 

Behandling m3/døgn

400

200

288

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Rentvandstanke m3

125

59

86

Der er kapacitet til fremtidig forsyning

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget, men det er nødvendigt at øge indvindingskapaciteten. Forøgelsen skyldes hovedsageligt nye tilslutninger i landområdet, herunder landbrug. Praksis viser dog, at behovet i landområdet falder, så måske er behovet overvurderet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.