Karstoft Vandværk

Information om Karstoft Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring med to indtag i samme dybde.

Karstoft Vandværk
Boringer DGU nr. 104.2006-01 104.2006-02
Pumpeydelse m3/time 10 10
Indvindingsindtag (meter under terræn) 51 - 60 51 - 60
Geologi 6 tynde lerlag med samlet tykkelse på 20 meter 6 tynde lerlag med samlet tykkelse på 20 meter

Kildepladsen omgives dels af skovområde og dels dyrkede marker

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af flere lerlag med en samlet tykkelse over 15 meter.

Indvindingstilladelsen er fra 2010 og er gyldig til 1. april 2040. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 60 % de sidste 5 år. Der er et fald i indvindingen, hvilket sandsynligvis skylles et fald i forsyning til store landbrug

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tilladelse 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000 85.000
Indvinding 65.895 53.711 53.245 52.681 50.969 45.520 49.595

Vandbehandling:

Råvandet fra indtagene ledes til separate filteranlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft

Vandet filtreres gennem 2 lukkede forfiltre på hver 10 m3/time og 2 lukkede efterfiltre på hver10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 125 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 frekvenstyrede pumper hver på 15 m3/time.