Indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand

Planerne beskriver, hvilke indsatser der skal iværksættes for at beskytte drikkevand i et bestemt område.

Planerne er lavet på baggrund af Statens kortlægning af jordlagene og udpegning af de sårbare områder.

Vores drikkevand stammer fra grundvandet og derfor er det vigtigt, at beskytte grundvandet mod forureninger.

Den bedste løsning til sikring af grundvand er gennem forebyggelse.

Det betyder, at i områder, hvor grundvandet er sårbart, kan der være behov for en ekstra indsats for at bibeholde en høj kvalitet af drikkevandet.

Vores indsatsplaner:

Digital tilgængelighed

PDF-filerne på denne side er grafiske fremstillinger af kommunens indsatsplaner for beskyttelse af drikkevand/grundvand. De er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
Kontakt os, hvis du har problemer med filerne.

Kontaktinfo

Trine Koch Jakobsen
Tlf.: 96288101
Send e-mail til grundvand@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.