Herning Vandværker

Information om Herning Vandværker.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Stå i spidsen for etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den centrale del af kommunen.

2021- løbende