Herning Vandværker

Information om Herning Vandværker.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Bortset fra kildepladsen ved Vestre er vandkvaliteten meget god.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæggene er løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret og vedligeholdelsesplan

Økonomi og drift

Meget god

Selskabet er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde indtægtsrammen.

Prisen for vand er justeret, så det sikres at store vandforbrugere fastholdes.

Beredskab

Meget god

3 værker leverer til samme ledningsnet. Nødforbindelse til Hammerum Vandværk, Sunds Vandværk, Snejbjerg Vandværk. I løbet 2019 til Vildbjerg Vandværk.