Herning Vandværker

Information om Herning Vandværker.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

 

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Pesticider

BAM og DMS påvist i nogle af boringerne ved Vestre Vandværk i 2018

BAM og DMS påvist i drikkevandet fra Vestre Vandværk i 2018

Indholdet af pesticider er langt under grænseværdien. Resultatet viser, at Kildepladsen Nørre Lind ved Vestre Vandværk er sårbar.

Andre miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

 

Drikkevandet er middelhårdt med hårdhed mellem 8 og 10 gader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere.

Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.