Herning Vandværker

Information om Herning Vandværker.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

7.100.000

3.700.000

7.200.000

Der er kapacitet til fremtidig behov

Behandling m3/døgn

38.000

13.600

26.000

Der er kapacitet til fremtidig behov

Rentvandstanke m3

13.800

4.100

7.998

Der er kapacitet til fremtidig behov

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.