Herning Vandværker

Information om Herning Vandværker.

Østre Vandværk

Vandværket har 2 kildepladser med I alt 9 boringer.

Kildeplads ved Vandværksgrunden
Boringer DGU nr. 85.1201 85.1202 85.1321 85.1319 85.1320 85.1545
Pumpeydelse m3/time 85 85 35 150 150 150
Indvindingsindtag (meter under terræn) 94 - 114 95 - 115 95 - 115 95 - 115 94 - 114 93 - 108
Geologi 2 lerlag på i alt 19 meter 3 tynde lerlag samlet tykkelse på 15 meter 2 tynde lerlag samlet tykkelse på 9 meter 2 tynde lerlag samlet tykkelse på 13 meter 2 tynde lerlag samlet tykkelse på 19 meter 2 tynde lerlag samlet tykkelse på 8 meter

Kildepladsen omgives af dels byområde og dels af golfbane.

Indvindingsmagasinet under kildepladsen er kun beskyttet af tynde lerlag med samlet tykkelse under 15 meter de fleste steder.

Kildeplads ved Korsørvej
Boringer DGU nr. 85.910 85.944 85.957
Pumpeydelse m3/time 35 35 35
Indvindingsindtag (meter under terræn) 85 - 95 85 - 95 86 - 95
Geologi Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 28 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 19 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 16 meter

Kildepladsen ligger byområde med overvegne beboelse.

Indvindingsmagasinet under kildepladsen er beskyttet af flere lerlag med en samlet tykkelse på over 15 meter.

Vandbehandling

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes på iltningstrapper.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved beluftning.

Vandet filtres gennem 6 åbne forfiltre på hver 150 m3/time og 6 åbne efterfiltre på hver 150 m3/time.

Rentvandstankene er på 5.400 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 pumper hver på 90 m3/time og 3 pumper hver på 120 m3/time og 1 pumpe på 250 m3/time.