Herning Vandværker

Information om Herning Vandværker.

Vestre Vandværk

Vandværket har 2 kildepladser med i alt 5 boringer

Kildeplads ved Nørre Lind
Boringer DGU nr. 85.1745 85.1634 85.1746
Pumpeydelse m3/time 30 75 75
Indvindingsindtag (meter under terræn) 62 - 80 66 - 84 68 - 83
Geologi 22 meter terrænnært lerlag Et tyndt terrænnært lerlag på 2 meter Terræn nært lerlag på 9,5 meter

Kildepladsen ligger i et mindre skovområde, der omgives af byområde og dyrkede marker og et mindre skovområde

Indvindingsmagasinet ved kildepladsen er beskyttet af et terrænært lerlag som er meget varierende i tykkelsen og derfor nogle steder måske slet ikke tilstede.

Kildeplads ved Vandværksgrunden
Boringer DGU nr. 85.1633 85.1683
Pumpeydelse m3/time 77 75
Indvindingsindtag (meter under terræn) 84 - 108 85 - 109
Geologi 45 meter tykt lerlag 30 meter tykt lerlag

Kildepladsen omgives af skovområde og dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet ved kildepladsen er beskyttet af tykt lerlag som ligger ca. 35 meter under terræn.

Vandbehandling

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes på iltningstrapper.

Vandet filtres gennem 4 åbne forfilter á 100 m3/time og 4 åbne efterfiltre á 100 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af lud.

Rentvandstankene er på 2.400 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 90 m3/time og 6 pumper hver på 30 m3/time og 1 pumpe på 60 m3/time.