Herning Vandværker

Information om Herning Vandværker.

Nordre Vandværk

Vandværket har to kildepladser med i alt 8 boringer

Kildeplads ved Vandværksgrunden
Boringer DGU nr. 85.908 85.958
Pumpeydelse m3/time 95 60
Indvindingsindtag (meter under terræn) 78 - 90 78 - 90
Geologi 4 lerlag med samlet tykkelse på 25 meter Flere lerlag med samlet tykkelse på 26 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse, institutioner, og grønne arealer.

Indvindingsmagasinet under kildepladsen er beskyttet af flere tynde lerlag med en samlet tykkelse på 30 -40 meter.

Kildeplads ved Løvbakkerne
Boringer DGU nr. 85.2570 85.5350 85.5356 85.5357 85.5358 85.5360
Pumpeydelse m3/time 95 60 60 60 60 60
Indvindingsindtag (meter under terræn) 166 - 190 158 - 182 160 - 180 160 - 180 160 - 180 160 - 180
Geologi Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 33 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 40 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 30-40 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 30 -40 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 30-40 meter Flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 30-40 meter

Kildepladsen omgives dels af skovområde og naturområde og dels af dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet er på kildepladsen beskyttet af flere tynde lerlag med en samlet tykkelse på 30-40 meter.

Vandbehandling

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes på iltningstrapper.

Vandet filtres gennem 4 åbne forfiltre på hver 150 m3/time og 4 åbne efterfiltre på hver 150 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af lud.

Rentvandstankene er på 6.000 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 pumper hver på 90 m3/time og 4 pumper hver på 60 m3/time.