Herning Vandværker

Information om Herning Vandværker.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet består af et stort byområde, flere mindre byområder og et stort landområde. Selskabet har overtaget tidligere Gødstrup Vandværks forsyningsområde.

Der er desuden lavet mindre justeringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan, hvor der overtaget enkelte ejendomme fra andre værkers forsyningsområder i yderkanten af forsyningsområdet.

De tre vandværker forsyner samme ledningsnet.

Herning Vand A/S forsyningsstruktur
Vandværker Vestre, Østre og Nordre
Forsyningsledningsnet Cirka 750 km
Gennemsnitlig ledningstab 6 %
Til forbrugere 17.080 ejendomme/målere

Der er enkelte strækninger i yderområder af forsyningsområdet, hvor ledningsnettet ikke er fuldt udbygget. Der er ca. 350 ejendomme med egen drikkevandsforsyning i området.