Haunstrup Vandværk

Information om Haunstrup Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Digitalisere ledningsnettet, samt lave en vedligeholdelsesplan for ledningsnettet.

2010 - 2022

Etablere en ekstra boring med henblik på at sænkning af belastning ved indvinding og øge forsyningssikkerheden. Eller etablere nødforbindelse fra andet vandværk.

2025 - 2030