Haunstrup Vandværk

Information om Haunstrup Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Kun en boring. Kildepladsen er sårbar overfor påvirkninger fra overfladen, der er dog ingen problemer med vandkvaliteten.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er renoveret i 2015.

Ledningsnet

God

Ikke digitaliseret.

Økonomi og drift

Meget god

Vandværket har digitalstyring og overvågning. Fornuftigt økonomi i forhold til værkets størrelse.

Beredskab

Mindre god

Forsyningen er sårbar overfor forurening af grundvand eller vandværk eller ledningsnet.