Haunstrup Vandværk

Information om Haunstrup Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030 - kun husholdning

Behov 2030 - med erhverv i landområdet

Vurdering

Indvinding m3/år

43.800

13.500

15.120

35.500

Der er kapacitet nok til fremtidigt behov. Dog vil presset på boringen blive så stort at, der er risiko for at trække terrænært vand ned til indvindingsmagasinet.

Behandling m3/døgn

200

110

123

290

Der er kapacitet til fremtidigt behov for vandforsyninger til husholdning.

Rentvandstanke m3

50

33

37

87

Der er kapacitet til fremtidigt behov for vandforsyninger til husholdning.

Behovet for øget kapacitet skyldes de manglende tilslutninger i landområde, specielt evt. tilslutning af landbrugsejendomme giver øget behov. Haunstrup Vandværk er dog ikke forpligtet, til at forsyne erhvervsformål i landområdet. 

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.