Haunstrup Vandværk

Information om Haunstrup Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring. Boringen har to indtag i samme dybde.

Haunstrup Vandværk
Boringer DGU nr. 84.2254-01 84.2254-02
Pumpeydelse m3/time 10 10
Indvindingsindtag (meter under terræn) 54 - 66 54 - 66
Geologi 4 tynde lerlag med samlet tykkelse på 10 meter 4 tynde lerlag med samlet tykkelse på 10 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse og dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er kun beskyttet af tynde lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2016 og gyldig til 1. juni 2016. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 53 % de sidste 5 år. Der er i 2017 en stigning i indvindingen i forhold til tidligere år, som dog nok skyldes et stort ledningstab i 2017 og ikke en reel stigning i behovet for vand. Der er ikke væsentlig udvikling i behovet for vand.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indvinding 13.183 12.139 12.246 12.202 13.169 16.401
Tilladelse 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringen beluftes via indblæsning af ren ilt.

Vandet filtreres gennem 1 lukket forfilter på 10 m3/time og 1 lukket efterfilter på 10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 50 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 9 m3/time.