Haunstrup Vandværk

Information om Haunstrup Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet består af en mindre landsby og et landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Haunstrup Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 15 km 
Gennemsnitlig ledningstab 9,25 %
Forbrugere Cirka 125 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er ikke udbygget i landområdet, specielt i det vestlige område. 29 ejendomme i forsyningsområdet er ikke tilsluttet almen vandforsyning.