Hammerum Vandværk

Information om Hammerum Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag, som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Det skal vurderes om erhvervsudviklingen i området giver anledning til udvidelse af behandlingskapacitet.

2025 - 2030

Kontrol af vandkvaliteten i udvalgte moniteringsboringer i grundvandsdannede opland, hvert 5. år.

2020, 2025 og 2030

Pejling af vandværkets boringer og sikre at vandværket pumper med jævn ydelse fordelt over døgnet, for at belaste indvindingsmagasinet mindst muligt.

Løbende