Hammerum Vandværk

Information om Hammerum Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

525.600

240.000

354.000

Der er kapacitet nok til fremtidigt behov

Behandling m3/døgn

1.900

1.900

2.800

Der er muligvis ikke kapacitet til fremtidigt behov

Rentvandstanke m3

600

570

840

Der er muligvis ikke kapacitet til fremtidigt behov

Der er muligvis behov for udvidelse af behandlingsanlægget, men en stor del af det fremtidige behov skyldes, at der i forsyningsområdet er udlagt flere erhvervsområder. Behovet for vand til disse områder kan være overvurderet.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.