Hammerum Vandværk

Information om Hammerum Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 3 boringer.

Hammerum Vandværk
Boringer DGU nr. 85.2429 85.2460 85.2462
Pumpeydelse m3/time 60 60 60
Indvindingsindtag (meter under terræn) 114 - 125 116 - 125 116,5 - 125,5
Geologi Terrænnært lerlag på 18 meter, samt flere tynde lerlag med samlet tykkelse på 19 meter (i alt 37 m) Flere tyndere lerlag med samlet tykkelse på 40 meter. Det terrænnære lerlag ikke så sammenhængende Terrænnært lerlag på 18 meter, samt få meget tynde lerlag med samlet tykkelse på 4 meter 

Kildepladsen omgives af byområde med erhverv og dels dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er beskyttet af tykt terrænnært lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2009 og gyldig til 1. januar 2040. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 78% de sidste 5 år. Der er ingen væsentligt udvikling i indvindingen.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indvinding 237.974 238.827 233.806 222.944 236.709 233.328 249.695
Tilladelse 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til 2 behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes i beluftningskar.

Vandet filtres gennem 2 åbne forfiltre på hver 40 m3/time og 2 åbne efterfiltre på hver 40 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af lud.

Der er 2 Rentvandstanke på hver 300 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 frekvenstyrede pumper hver på 35 m3/time.