Hammerum Vandværk

Information om Hammerum Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet består af et større byområde og et mindre landområde. Der er ikke ændringer i forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Hammerum Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 80 km 
Gennemsnitlig ledningstab 6 %
Forbrugere 1940 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er udbygget i det meste af forsyningsområdet. Ca. 55 ejendomme i forsyningsområdet er ikke tilsluttet almen vandforsyning.