Haderup Vandværk

Information om Haderup Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Overvåge indholdet af 1,2,4 triazol i grundvandet og vurdere, om det er nødvendigt med tiltag i forhold til ny kildeplads eller andet.

2020 - 2022

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Prisen for tilslutning af ejendomme i landområdet skal genberegnes på baggrund af det nye forsyningsområde

2019 - 2020