Haderup Vandværk

Information om Haderup Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

To boringer tæt på hinanden måske påvirket af pesticidet 1,2,4 triazol.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Behandlingsanlæg er løbende vedligeholdt.

Ledningsnet

God

Ledningsnet er digitaliseret

Økonomi og drift

Meget god

Værket er veldrevet. Prisen for vand er justeret, så det sikres at store vandforbrugere fastholdes.

Beredskab

Mindregod

Forsyningen er sårbar overfor forurening af grundvand eller vandværk.