Haderup Vandværk

Information om Haderup Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Pesticider

Ikke målt 1,2,4 triazol endnu

ikke påvist andre pesticider

1,2,4 triazol påvist i drikkevandet i 2018

Påvist under grænseværdi. Når der foreligger analyser fra boringerne, skal det vurderes hvilke tiltag, der skal laves.

Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.