Haderup Vandværk

Information om Haderup Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 2 boringer.

Haderup Vandværk
Boringer DGU nr. 65.651 65.1112
Pumpeydelse m3/time 35 35
Indvindingsindtag (meter under terræn) 32,5 - 36,5 32 - 42
Geologi 2 tynde lerlag med samlede tykkelse på 4 meter 1 lerlag på 11 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse og naturområde.

Indvindingsmagasinet ved kildepladsen er kun beskyttet af tynde lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2018 og er gyldig til 1. maj 2048. Tilladelsen blev øget i 2018, da indvindingen ligger tæt på tidligere tilladelse på 50.000 m3/år. Indvindingen har været jævn siden 2013.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indvinding 42.000 48.200 49.600 48.550 49.500 47.175 53.400
Tilladelse 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 60.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med enkelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft

Vandet filtres gennem 1 lukket filtre på 37 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 300 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 frekvensstyrede pumper hver på 5 m3/time og 1 pumpe på 35 m3/time.