Feldborg Vandværk

Information om Feldborg Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger, og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet.

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020 - løbende

Opdatere kvalitetssikringssystemet.

2020-2021

Gennemgang af vandværket med henblik på at lave en renoverings- og investeringsplan.

2021 - løbende

Prisen for vand bør tilpasses, så eksisterende forbrugere fastholdes og flere store vandforbrugere finder det attraktivt at blive tilsluttet.

2020-2021