Feldborg Vandværk

Information om Feldborg Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

God

Det er sårbart med kun én boring.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Mindre god

Filteranlægget er fra 1984. Da vandet er aggressivt, kan det ikke forventes af filtrene har lang levetid.

Ledningsnet

God

Digitale kort

Økonomi og drift

mindre god

Der er ingen vedligeholdelsesplan.

Pris for vand er ikke tilpasset for at fastholde erhvervsforbrugere.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Herning Vand A/S