Feldborg Vandværk

Information om Feldborg Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Råvand

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressivt CO2

20 - 50 mg/l

2-14 mg/l

Der er stigende indhold af aggressiv CO2 i boringen, hvilket vandbehandlingen skal indrettes efter.

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Ander miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 7 og 8 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Se alle analyser for Feldborg Vandværk.