Feldborg Vandværk

Information om Feldborg Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

65.700

35.000

58.500

Der er kapacitet til kommende behov

Behandling m3/døgn

600

133

223

Der er kapacitet til kommende behov

Rentvandstanke m3

100

40

67

Der er kapacitet til kommende behov

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget. 

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.