Feldborg Vandværk

Information om Feldborg Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 1 boring med to indtag i forskellig dybde. 

Feldborg Vandværk
Boringer DGU nr. 75.1142-01 75.1142-02
Pumpeydelse m3/time 15 15
Indvindingsindtag (meter under terræn) 98 - 110 77,5 - 83,5
Geologi 5 lerlag med samlet tykkelse på 21,5 meter 6 lerlag med samlet tykkelse på 35 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse.

Indvindingsmagasinet på kildepladsen er godt beskyttet af flere lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2016 og er gyldig til 1. september 2046. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 69% de sidste 5 år. Der er ingen væsentlig udvikling i behovet for vand.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indvinding 42.321 34.013 36.054 33.331 32.545 37.129
Tilladelse 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft

Vandet filtres gennem 2 lukkede forfiltre på hver 15 m3/time og 2 lukkede efterfiltre på hver 15 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 100 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 2 pumper hver på 8 m3/time og 1 pumpe på 5 m3/time.