Fasterholt Vandværk

Information om Fasterholt Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden

2020- løbende

Lave en vedligeholdelsesplan for behandlingsanlæg og ledningsnettet.

2022-2025

Prisen for vand bør tilpasses, så eksisterende forbrugere fastholdes og flere store vandforbrugere finder det attraktivt at blive tilsluttet.

2020-2022

Pejling af vandspejl i boringerne og lave en pumpestrategi, der belaster grundvandsstanden mindst muligt.

Løbende