Fasterholt Vandværk

Information om Fasterholt Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for sikkerforsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Meget god

Boringerne ligger tæt, men grundvandskvaliteten er meget høj.

Behandlingsanlæg og udpumpning

God

Behandlingsanlæg er løbende vedligeholdt. 

Ledningsnet

Meget god

Digitaliseret.

Økonomi og drift

God

Pris for vand er ikke tilpasset for at fastholde erhvervsforbrugere.

Beredskab

God

Der er nødforsyning til stor privat indvinder af drikkevand.