Fasterholt Vandværk

Information om Fasterholt Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressivt CO2

3-8 mg/l

Under 5 mg/l

Vandbehandlingen er forholdsvis uproblematisk

Pesticider

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Ander miljøfremmede stoffer

Ikke påvist

Ikke påvist

-

Drikkevandet er blødt med hårdhed mellem 6 og 7 grader dH med lav ledningsevne. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for en lang rækker stoffer. Men der er ikke overskridelser af grænseværdien for nogle stoffer eller stigning i indholdet.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet. Indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.