Fasterholt Vandværk

Information om Fasterholt Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

87.600

24.000

23.000

Der er kapacitet til fremtidigt behov

Behandling m3/døgn

400

92

90

Der er kapacitet til fremtidigt behov

Rentvandstanke m3

50

28

27

Der er kapacitet til fremtidigt behov

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget til dække behovet i nuværende forsyningsområde.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.