Fasterholt Vandværk

Information om Fasterholt Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 2 boringer.

Fasterholt Vandværk
Boringer DGU nr. 94.1944 95.2471
Pumpeydelse m3/time 10 10
Indvindingsindtag (meter under terræn) 86 - 94 86 - 96
Geologi To ler lag med samlede tykkelse på 39 meter 2 lerlag med samlede tykkelse på 34 meter

Kildepladsen omgives af byområde og dyrkede marker.

Indvindingsmagasinet er på kildepladsen, og er godt beskyttet af to lerlag.

Indvindingstilladelsen er fra 2009 og gyldig til 1. juni 2023. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 58 % de sidste 5 år. Der er ingen væsentlig udvikling i indvindingen.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Indvinding 26.284 23.568 23.074 22.295 26.168 20.900
Tilladelse 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Vandet filtres gennem 2 lukkede forfiltre på hver 10 m3/time og 2 lukkede efterfiltre på hver 10 m3/time.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 50 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper hver på 8 m3/time.