Fasterholt Vandværk

Information om Fasterholt Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet består af en mindre landsby og et landområde. Området er ændret i forhold til tidligere plan. Herning Vand har overtaget forsyning af nogle ejendomme, der tidligere lå i forsyningsområdet. Der er 6 ejendomme, der overgår til selvforsyning, hvilket betyder, at der kan spares ca. 4 km ledning til disse ejendomme.

Fasterholt Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 10 km 
Gennemsnitlig ledningstab 3 %
Forbrugere 210 ejendomme/forbrugsmålere

Der er 7 ejendomme, der ikke er tilsluttet vandværket i forsyningsområdet, hvor de fire ligger langt fra nuværende ledningsnet.