Aulum Vandværk

Information om Aulum Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Taksterne bør yderlige tilpasses, så eksisterende forbrugere fastholdes, og flere storforbrugere finder det attraktivt, at blive tilsluttet 

2021-2022

Aulum Vandværk amba skal stå i spidsen for etablere et samarbejde om fælles beredskabsplan i den nordlige del af kommunen.

2020-løbende

Planlægning af ny kildeplads. Det skal undersøges, om det er muligt at finde en ny kildeplads uden for byzone.

2025-2030

Pleje vandspejl i boringer og lave en pumpestrategi, der påvirker grundvandsstanden mindst muligt.

2020-løbende