Aulum Vandværk

Information om Aulum Vandværk.

Sikker forsyning

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål for og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Udnyttelse af kildeplads og boringer

God

Alle boringer ligger i byområde, men der er god geologisk beskyttelse af kildepladsen.

Placering betyder dog, at der er trussel fra jordforureninger tæt på boringerne.

Boringerne ligger tæt, men magasinet har høj yde evne.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Meget god

Filteranlæggene er fra henholdsvis 2017, 1995 og 2014. Hele anlægget er renovering i 2017, og vedligeholdes løbende. 

Ledningsnet

God

Der er lavet en plan for renoveringen og investeringer

Økonomi og drift

God

Selskabet har en stabil økonomi, er omfattet af vandsektorloven og skal derfor overholde indtægtsrammen.

I takstblad for 2019 er kun fastbidrag hævet i overensstemmelse med, at takster for vand bør fastholde eksisterende forbrugere og få flere storforbrugere tilsluttet.

Beredskab

Meget god

Der er flere behandlingslinjer på værket.

Nødgenerator til strøm.

Nødforbindelse med rent vand til og fra Herning Vand og Vildbjerg Vandværk.