Aulum Vandværk

Information om Aulum Vandværk.

Vandkvaliteten

Analyseresultat for udvalgte parametre

Boringer

Drikkevand

Bemærkninger

Aggressivt CO2

Alle op til 3,3 ug/l

Op til 0,2 ug/l

Der er ikke tegn på at indholdet vil komme over grænseværdien. 

Pesticider

0,025 mg/l BAM i 74.512

Ikke påvist siden 2013 

Boringen DGU nr. 74.512 er sårbar overfor påvirkning fa overfladen.

Men der er ikke der er tale om et pesticid, der ikke længere må bruges.

Drikkevandet er meget middelhårdt med hårdhed mellem 8 og 10 grader dH. Vandet kontrolleres både fra boringerne, afgang vandværk, på ledningsnet og ved forbrugere. Der analyseres for langt flere stoffer end nævnt i skemaet. Men øvrige stoffer vurderes ikke at være et problem i råvand eller drikkevand.

Der er lavet en indsatsplan for beskyttelse af grundvandet. Denne plan beskriver eventuelle tiltag for at sikre en forsat god vandkvalitet. Relevante indsatser fra denne plan rettet mod vandværkets drift er også skrevet ind i handlingsplanen.