Aulum Vandværk

Information om Aulum Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes, om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

700.800

320.000

440.000

Der er kapacitet til behovet.

Behandling m3/døgn

2.400

1.220

1.700

Der er kapacitet til behovet.

Rentvandstanke m3

800

365

501

Der er kapacitet til behovet.

Der er ikke behov for udvidelse af behandlingsanlægget til dække behovet i nuværende forsyningsområde.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.