Aulum Vandværk

Information om Aulum Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 4 aktive boringer.

Aulum Vandværk
Boringer DGU nr. 74.512 74.803 74.933 74.1333
Pumpeydelse m3/time 30 30 50 50
Behandlingslinje 1 1 2 3
Indvindingsindtag (meter under terræn) 22 - 25 55,5 - 71,5 65,5 - 77,8 60 - 70
Geologi 2 tynde lerlag på i alt 5 meter Tykt lerlag på 35 meter Tykt lerlag på 35 meter Tynde lerlag med samlet tykkelse på 27 meter, det tykkeste 10 meter

Kildepladsen omgives af byområde med beboelse og grønne områder

Boringen DGU nr. 74.512 indvinder nær terræn, og er meget dårligt beskyttet. Indvindingsmagasinet til de andre boringer er beskyttet af et tyk lerlag, dog viser geologien i den sidste boring at lerlaget ikke er sammenhængende.

Indvindingstilladelsen er fra 2014 og er gyldig til 1. februar 2044. Tilladelsen er udnyttet med gennemsnitligt 83 % de sidste 5 år. Indvindingen og behovet for vand er stabilt.

Indvinding m3/år
m3/år 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indvinding 321.145 315.586 308.686 304.139 303.366 320.567 319.437
Tilladelse 750.000 750.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til 3 behandlingslinjer med dobbelt filtrering.

Vandet beluftes via kompressor med atmosfærisk luft.

Fjernelse af aggressiv kuldioxid og neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

I behandlingslinje 1 filtreres vandet gennem 1 lukket forfilter på 30 m3/time og 1 lukket efterfilter på 30 m3/time.

Vandet fra behandlingslinje 1 ledes til 320 m3 rentvandstank.

I behandlingslinje 2 filtreres vandet gennem 1 lukket forfilter på 40 m3/time og 1 lukket efterfilter på 40 m3/time.

I behandlingslinje (3) filtreres vandet gennem 1 lukket forfilter på 40 m3/time og 1 lukket efterfilter på 40 m3/time.

Vandet fra behandlingslinje 1 og 2 ledes til 500 m3 rentvandstank.

Udpumpning til ledningsnet sker via 4 frekvensstyrede pumper hver på 60 m3/time.