Aulum Vandværk

Information om Aulum Vandværk.

Forsyningsområde

Forsyningsområdet består af et byområde, mindre landbyområder og et stort landområde. Der er udtaget 3 ejendomme fra forsyningsområdet i forhold til tidligere vandforsyningsplan.

Abildå Vandværks forsyningsstruktur
Forsyningsledningsnet 114 km 
Gennemsnitlig ledningstab 1 %
Forbrugere 1850 ejendomme/forbrugsmålere

Ledningsnettet er udbygget i det meste af forsyningsområdet. Cirka 165 ejendomme i forsyningsområdet er ikke tilsluttet almen vandforsyning.