Abildå Vandværk

Information om Abildå Vandværk.

Handleplan

I nedenstående handleplan ses de aktiviteter og tiltag som vandværket anbefales at gennemføre for at leve op til vandforsyningsplanens målsætninger og til de krav om kapacitet af de tekniske anlæg, som er en følge af den forventede udvikling i vandbehovet. 

Handleplan

Aktivitet

Tidsplan

Deltage i samarbejdsgrupper om driftsforhold og lignende for at øge forsyningssikkerheden.

2020- løbende

Indføre kvalitetssikringssystem. Gennemgang af vandværket med henblik på at lave en investeringsplan og nedskrive rutine for drift af værket.

2020-2021

Lave en plan for udvidelse af rentvandstank og boringer.

2020-2022

Etablere en ekstra boring/kildeplads med henblik på at sænkning belastning ved indvinding.

2025-2030