Abildå Vandværk

Information om Abildå Vandværk.

Fremtidige behov for indvinding og behandling

På baggrund af vandværkets nuværende evne og det fremtidige behov for vand i forsyningsområdet, kan det vurderes om der er behov for udvidelser af kapaciteten.

Fremtidig behov for indvinding og behandling

 

Nuværende kapacitet

Nuværende behov

Behov 2030

Vurdering

Indvinding m3/år

257.000

170.000

170.500

Der er umiddelbart kapacitet til behovet, dog bliver presset på grundvandsressourcen meget stort og kildepladsen er sårbar, derfor bør indvindingen ske mere skånsomt.

Behandling m3/døgn

800

680

682

Der er kapacitet til fremtidig behov og evt. nødforsyning.

Rentvandstanke m3

100

204

205

Tanken er lille i forhold til behovet. Da bufferkapaciteten er meget lille kan indvindingen ikke justeres til at ske mere skånsomt.

Behovet er skyldes befolkningsudvikling, men hovedparten af vandet fra Abildå Vandværk forsyner landbrugsdrift, hvor det er vanskeligere at forudsige et fremtidigt behov. Beregningen er baseret på at det samlede behov til landbrugsdrift i området forbliver uændret.

Behov i 2030 er beregnet på baggrund af Herning Kommunes befolkningsprognose 2019-2032, Herning Kommunes kommuneplan for fremtidige erhvervsområder og manglende tilslutning i landområde. Nuværende behov er faktiske oplysninger eller beregning jf. dansk ingeniørforenings norm for almene vandforsyninger.