Abildå Vandværk

Information om Abildå Vandværk.

Nuværende indvinding, vandbehandling og distribution

Vandværket har 1 kildeplads med 2 boringer.

Abildå Vandværk
Boringer DGU nr. 84.1859 84.2273
Pumpeydelse m3/time 16 16
Indvindingsindtag (meter under terræn) 39 - 47 38,5 - 47,5
Geologi 2 tynde lerlag med samlet tykkelse på 4 meter 3 tynde lerlag med samlet tykkelse på 4 meter

Kildepladsen er omgivet af naturarealer og dyrkede marker. Grundvandsmagasinet er kun beskyttet af få tynde lerlag.

Indvindingstilladelsen fra 2010 og gyldig til 1. september 2034. Der er i 2017 og 2018 indvundet en større mængde end tilladelsen, da der er leveret vand til Ørnhøj Vandværks forsyningsområde, som en del af nødforsyningen.

Indvindingen er dog stigende siden 2012 og behovet for vand i eget forsyningsområdet er stort set lig med mængden i indvindingstilladelsen. Den tilladte mængde bør øges.

Indvinding m3/år
- 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Indvinding 140.399 144.400 162.506 153.391 155.460 190.901 192.973
Tilladelse 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000

Vandbehandling:

Råvandet fra boringerne ledes til samme behandlingsanlæg med dobbelt filtrering.

Vandet iltes via kompressor.

Vandet filtres gennem 1 lukket forfilter på 40 m3/time og to lukkede efterfiltre på 20 m3/time.

Neutralisering sker ved tilsætning af kalkholdigt filtermateriale.

Rentvandstanken er på 100 m3.

Udpumpning til ledningsnet sker via 3 pumper på 15 m3/time og 1 pumpe på 5 m3/time