Abildå Vandværk

Information om Abildå Vandværk.

Samlet vurdering

Samlet vurdering

Nedenstående er en vurdering af anlæggets kvalitet og drift i forhold til vandforsyningsplanens mål og retningslinjer for sikker for forsyning, rent drikkevand, balance i udnyttelse af vandet og en vurdering af selskabets økonomi og drift i forhold til retningslinjer for sikker forsyning og økonomi.

Samlet vurdering

 

Vurdering

Bemærkninger

Kildeplads og boringer

Mindre god

Der er stor indvinding på hver boring. Kildepladsen er sårbar over for påvirkning fra overfladen, indvindingen bør være jævn med lav ydelse for at mindske presset på grundvandsressourcen. 
Boringerne er placeret i svært tilgængelig tørbrønde.

Behandlingsanlæg og udpumpning

Mindre god

Filteranlægget er fra henholdsvis 2017 og 2005.

Rentvandstanken er lille til behovet, det er ikke muligt at lave en jævn drift af værket.

Ledningsnet

God

Ledningsnettet er digitaliseret. Der bør laves en plan for vedligeholdelse.

Økonomi og drift

God

Vandforsyningen har en meget lav pris pr. m3 og en fornuftigt økonomi.

Der er ikke lavet et korrekt kvalitetsstyringssystem.

Beredskab

Meget god

Nødforbindelse til Ørnhøj Vandværk, nødstrømsforsyning

2 boringer