Klimatilpasningsplan

Her finder du vores klimatilpasningsplan.

Denne Klimatilpasningsplan er Herning Byråds bud på, hvordan vi i Herning Kommune vil tilpasse os det ændrede klima, så skaderne ved skybrud begrænses.

Se Herning Kommunes klimatilpasningsplan.

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af klimatilpasningsplan. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.

Kontaktinfo

Søren Brandt
Klimatilpasningskoordinator
Tlf.: 96288049
Mobil: 30943792
Send e-mail til ngosb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.