T18 - Fonvad

Vindmøller ved Fonvad

Herning Kommune har modtaget anmeldelse af et vindmølleprojekt i vindmølleområde T18 ved Fonvad, nordvest for Snejbjerg.

Anmeldelsen omhandler et projekt med 3-4 vindmøller med en totalhøjde på op til 150 meter, hvilket ligger inden for områdets rammer.

Projektet er omfattet af VVM-pligt (Vurdering af Virkninger på Miljøet), og der skal derfor udsendes debatoplæg med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet i VVM-redegørelsen.

Processen for et typisk vindmølleprojekt kan ses under "Proces og offentlig høring".

Se Herning Kommunes vindmølleplan i boksen "Mere info"

Debatperiode:

Status sommeren 2015. Projektet afventer helbredsundersøgelsen, efter ønske fra projektejer.

Kontaktinfo

Helle Sørensen Møjbæk
Send e-mail til mikhm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.