Vindmølleplanlægning i Herning Kommune

Her kan du læse om vores planlægning af vindmøller i kommunen.

Vores vindmølleplan blev endeligt vedtaget 14. december 2010. Planen udlægger ni områder, hvor der kan opstilles vindmøller.

Hvert område har plads til minimum tre vindmøller med en total højde på 100-150 meter. Fremover kan der kun stilles vindmøller kun op i disse områder.

Husstandsmøller på op til 25 meter og vindmøller i erhvervsområder er dog undtaget fra dette.

Vindmøller, der er opsat uden for disse ni områder, vil altså ikke kunne opføres igen.

Se hele vindmølleplanen i boksen "Mere info".

Med vindmølleplanen bidrager Herning Kommune til at øge muligheden for vedvarende energi, og dermed nedbringe brugen og afhængigheden af fossile brændstoffer.

Vindmølleplanen giver mulighed for, at der kan opstilles 36-51 vindmøller, som vil give en samlet effekt på 106-152 MW. Herning Kommunes energistrategi har et mål om 60 MW ny vindmølleenergi inden år 2030. Med vindmølleplanen gives der mulighed for at opfylde målet i klimaplanen.

I udpegningen af de ni områder til vindmøller har Herning Kommune varetaget forskellige hensyn og afvejninger. Herunder landskabelige hensyn samt lovgivnings- og miljømæssige betragtninger. Der er desuden udarbejdet en særskilt miljørapport, som belyser de miljømæssige aspekter af vindmølleplanen. Se miljørapporten i boksen "Mere info".

Det videre forløb

Vedtagelsen af vindmølleplanen betyder, at der nu er mulighed for opstilling af vindmøller i de udlagte områder.

I forbindelse med hvert enkelt vindmølleprojekt skal der blandt andet udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet, hvor påvirkningerne af lokalområdet bliver vurderet grundigt. Der skal også udarbejdes en lokalplan, der præcist fastlægger udseende og placering af vindmøllerne.

Planlægningsprocessen for hvert enkelt vindmølleprojekt indeholder to offentlige høringsperioder. Den første, debatfasen, varer normalt 3 uger. Den offentlige høring af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg samt VVM-redegørelse varer minimum 8 uger.

Status

Der er indtil nu planlagt for vindmøller i følgende vindmølleområder:

T15 - Krusbjerg ved Sunds. Der er planlagt for og opsat fem vindmøller med en totalhøjde på 107 meter. Projektet har en samlet effekt på 10 MW.

T16 - Romvigvej ved Vildbjerg. Der er planlagt for og opsat tre vindmøller med en totalhøjde på 150 meter. Projektet har en samlet effekt på 9 MW.

T17 - Abildå S. Der er planlagt for og opsat fire vindmøller med en totalhøjde på 140 meter. Projektet har en samlet effekt på 12 MW.

T20 - Birk. Herning Byråd har den 26. august 2014 valgt ikke at endeligt vedtage planerne for vindmøller ved Birk, hvorfor det ikke vil være muligt at opsætte vindmøller i området.

T21 - Paarup Huse. Der er planlagt for og opsat tre vindmøller med en totalhøjde på 125-135 meter. Projektet har en samlet effekt på 9 MW.  

81.E8 - Erhvervsområde og vindmølle ved Sverigesvej i Vildbjerg. Der er planlagt for en vindmølle med en totalhøjde på 100 meter som produktionsaggregat i tilknytning til virksomheden Herning Varmforzinkning A/S. Projektet har en samlet effekt på 2 MW og skal udelukkende producere strøm til virksomheden Herning Varmforzinkning A/S.

Du kan finde de endeligt vedtagne planer for vindmøllerne på www.plansystem.dk

Kontaktinfo

Helle Sørensen Møjbæk
Send e-mail til mikhm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.