T22 - Stakroge

T22 - Vindmøller ved Stakroge

Herning Kommune har modtaget anmeldelse af et vindmølleprojekt i vindmølleområde T22 ved Stakroge.

Byplanudvalget har den 2. december 2013 principgodkendt at vindmølleområdet udvides mod nordvest. Udvidelsen af området er muligt fordi en ejendom, der blev regnet som bolig i forbindelse med udarbejdelsen af vindmølleplanen, ikke har været beboet i mange år. Ejendommen skal derfor ikke betragtes som bolig, i forbindelse med afstandskrav og støjberegninger.

Projektet er omfattet af VVM-pligt (Vurdering af Virkninger på Miljøet), og der skal derfor udsendes debatoplæg med henblik på at indkalde idéer og forslag til indholdet i VVM-redegørelsen.

Byrådet har den 26. august 2014 godkendt et debatoplæg for vindmøller ved Stakroge, for et projekt omfattende fire vindmøller på 150 meter. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 10. september til den 1. november 2014. Der blev ligeledes gennemført en partshøring af ejerne af de eksisterende vindmøller i vindmølleområde T22 i perioden 5. november til 26. november 2014. Byplanudvalget er blevet orienteret om debatperiode og partshøring den 15. december 2014 og den 5. januar 2015.

Byplanudvalget har på mødet den 1. juni 2015 taget stilling til en optimering af vindmølleprojektet ved Stakroge efter ønske fra opstiller. Det blev på mødet besluttet, at der skal arbejdes videre med et projekt omhandlende fire nye vindmøller med en totalhøjde op til 150 meter opsat i en lige linje sammen med de eksisterende fem vindmøller i vindmølleområde T22.

Byplanudvalget har efterfølgende, i forbindelse med placering af en skovejerbolig i Døvling Plantage, igen taget stilling til vindmølleprojektets udformning og placering på mødet den 10. august 2015. Her blev det besluttet, at de fire vindmøller kan suppleres med en femte vindmølle og at vindmøllerne flyttes og placeres på en ret linje, så projektet overholder afstandskravet til en ny skovejerbolig i Døvling Plantage.

Byrådet har den 6. oktober 2015 godkendt et debatoplæg for fem vindmøller ved Stakroge på op til 150 meter, som indkalder forslag og idéer til projektet med henblik på den lovpligtige offentlige debatfase. Debatoplægget er udarbejdet på baggrund af ændringerne i projektet, herunder det øgede antal vindmøller og den ændrede placering af vindmøllerne. Debatoplægget var i offentlig høring fra den 8. oktober 2015 til og med den 5. november 2015. Byplanudvalget er blevet orienteret om debatperioden for vindmølleprojektet med 5 vindmøller på mødet den 21. december 2015.

Processen for et typisk vindmølleprojekt kan ses under "Proces og offentlig høring".

Se Herning Kommunes vindmølleplan i boksen "Mere info"

Principgodkendelse:

Debatperiode:

Offentlig høring:

Kontaktinfo

Helle Sørensen Møjbæk
Send e-mail til mikhm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.