Søg tilskud gennem Grøn Ordning

Grøn Ordning hører under den lov, der skal fremme vedvarende energi (VE-loven). Via ordningen kan man søge penge til initiativer og projekter, som fremmer accept af vindenergi.

Vi annoncerer puljerne på vores hjemmeside, når det er muligt at søge dem.

Aktuelt

Herning Kommune afventer Energistyrelsens behandling af de indsendte ansøgninger frem til udløbet af den grønne ordning den 20. februar 2018. Derefter vil alle ansøgere få besked om afslag.

Hvem kan søge?

Det er kun ideelle foreninger og Herning Kommune, der kan søge om penge via Grøn Ordning. Der bliver ikke givet tilskud til projekter, der allerede er i gang.

Se boksen 'Mere info', hvor du finder en vejledning til, hvordan du søger.

Hvad sker der med din ansøgning?

Når du har sendt en ansøgning, behandler vi den først i administrationen.

Herefter ser politikerne på den.

Til sidst vurderer energinet.dk, om den lever op til formålet med Grøn Ordning. Energinet.dk har altså det sidste ord. På grund af de mange faser, kan det tage lang tid at få tilsagn om tilskud.

Med det nye lovforslag skal Herning Kommune dog have modtaget et tilsagn om tilskud gennem Grøn Ordning fra Energinet.dk inden den 20. februar 2018.

Se boksen 'Mere info', hvor du finder en overordnet tidsplan for Grøn Ordning procedure, som er direkte afledt af lovforslaget og godkendt på Byplanudvalgets møde mandag den 18. september 2017.

Hvor kommer pengene fra?

For hver MW vindenergi, der bliver stillet op, bliver der sat 88.000 kroner ind på en konto. Det er energinet.dk, der administrerer kontoen.

Et vindmølleprojekt med tre vindmøller på tre MW betyder altså 792.000 kroner til initiativer.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Tanja Andreasen
Arkitekt
Tlf.: 96288548
Send e-mail til bekth@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.